Tussen beleving en verbeelding.
Steden in een spanningsveld, 1800-1914.

9-11 maart 2011, Radboud Universiteit Nijmegen

Subsidiegevers

De organisatie van dit congres is mogelijk gemaakt door de steun van de volgende instanties:

Vrije Universiteit Brussel
Universiteit Gent
Radboud Universiteit Nijmegen afdeling Algemene Cultuurwetenschappen
Radboud Universiteit Nijmegen afdeling Nederlandse Taal en Cultuur
Faculteit Letteren van de Radboud Universiteit
HLCS (Historische, Literaire en Culturele Studies)
Bureau Internationalisering (Radboud Universiteit)